"مدرسه راهنمایی دولتی امام حسن مجتبی ع

نکاتی آموزشی برای دانش آموزان ودبیران

چارت سازماني

چـارت سازمـانـی کـارکـنان

مدرسـه راهـنمایی صـداقت  2

سـال تحـصیلی۹۰-۸۹

رییس آمـوزشـگاه

مـریم سـامـانـی

مـعاونین آمـوزشـی

   ارسـطو

معاون فناوری                    معاون اجرایی                          معاون پرورشی

میناوی                                 برون                                    میراب

 

ردیف

درس

پایـه

نام دبـیر

1

قـــــرآن

 

 

 

2

دیـنی

 

 

 

3

عـــــربـی

 

 

 

4

ادبیات فارسـی

 

 

 

5

عـلوم اجـتماعـی

 

 

 

6

زبان خـارجـه

 

 

 

7

ریاضـی

 

 

 

8

عـلوم تجـربـی

 

 

 

9

حـــــرفـه

 

 

 

10

 

هـــــنر

 

 

11

ورزش

 

 

 

12

پرورشـی

 

 

 

13

دفـاعـی

سـوم:

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 10:28  توسط مریم سامانی  |